Služby Realitní kanceláře

SLUŽBY REALITNÍ KANCELÁŘE PRO KUPUJÍCÍ

Výběr nemovitosti – poptávka

Můžeme Vám nabídnout:

  • nemovitost z nabídky naší RK;
  • nemovitost v nabídce spolupracujicích RK (kontrolujeme a podílíme se na průběhu celého obchodu);
  • pokud se nám nepodaří zajistit nejvhodnější nemovitost na poprvé, uložíme poptávku do databáze zájemců a snažíme se Vám ji zajistit.

Prohlídka nabídky a příprava k uzavření smluv

Nejdříve proběhne prezentace poptavané nemovitosti – předáme Vám základní popis nemovitosti osobně, nebo e-mailem. Pokud Váš zájem pokračuje, sjednáme osobní prohlídku. Je to moment, kdy je vhodné prokonzultovat s naším finančním specialistou Vaše možnosti na zaplacení kupní ceny.

V případě, že jste našli tu správnou nemovitost, končí tato fáze obchodu, uzavrením zprostředkovatelské smlouvy s naší RK a složením kauce na provizi RK.

Právní a úvěrový servis

Předložíme Vám požadované doklady, týkající se nemovitosti (list vlastnictví, snímky katastrální mapy, nabývací tituly, evidenční listy, projektovou dokumentaci a pod.). Právní zástupkyně naší RK začína pracovat na návrhu smluv (smlouva o smlouvě budoucí kupní, kupní smlouvy, nájemní smlouvy, dohody o převodu členských práv a povinností, smlouvy o úschově kupní ceny). V případě požadavku některé ze stran, zasíláme návrhy těchto smluv ke konzultaci s jejich právními zástupci.

Pokud pro Vás zabezpečujeme i vyřízení úvěru, je průběh obchodu jednoduchý a rychlý. Z Vaší strany budeme požadovat pouze dodání osobních podkladů (doložrní příjmů). Protože ostatní podklady dodává naše realitní kancelář, která zabezpečí v případě Vašeho zájmu i potřebné pojištení, včetně vinkulace.

Bezpečný prodej

Spočívá zejména v tom, že po celou dobu kontorlujeme průběh obchodního případu včetně zabezpečení úschovy kupní ceny a vkladu do katastru nemovitostí. Za zrealizovaný, jej povazujeme až v momentě, kdy na listu vlastnictví je zapsán nový vlastník a prodavající má zaplacenu celou kupní cenu.

Komplexní služby

Kromě výše specifikovaných realitních, právních a finančních služeb, které jsou poskytovány prodávajícím zdarma, zajištujeme pro svoje klienty i stěhovací služby, případně služby architekta.

 


SLUŽBY REALITNÍ KANCELÁŘE PRO PRODÁVAJÍCÍ

Nabídka nemovitosti

Nabídněte nám svoji nemovitost. Obratem Vás budeme kontaktovat a domluvíme si termín prohlídky nabízené nemovitosti. Je vhodne mít připravenu dokumentaci k nabízene nemovitosti (nabývací tituly, nájemní smlouvy, evidenční listy, případně znalecké posudky a projektovou dokumentaci pokud je k dispozici).

Prohlídka objektu

Pracovník naší RK zhotoví na místě fotodokumetaci, probere s Vámi vše důležité, týkaící se prezentace nemovitosti a závěrem by mělo být stanovení objektivní a reálné ceny, včetně ostatních podmínek obchodu. Pravděpodobně Vám navrhneme podpis exkluzivní zprostředkovatelské smlouvy. Není sice standardně požadována, ale považujeme ji za výhodnou pro obě strany. Zavazuje nás k vynaložení maximálního úsilí ke zprostředkování prodeje (investování do inzerce) a současně budí u poptávajících důvěru.

Prezentace

Prezentace nemovitosti na všech realitních servrech: Sreality, Real City, Bydlení, MLS, Luxusní nemovitosti a dalších, na našich webových stránkách, inzerce v renomovaných časopisech jako jsou Real-City, ragionální deníky, denní tisk, VILLA a REZIDENCE.

Výběr vhodného zájemce

Nebudeme Vás zbytečně zatěžovat prohlídkou s každým zájemcem ale nejdříve si prověříme zda se shoduje jeho představa s Vaší nabídkou ve všech parametrech a prověříme současně jeho možnosti na zaplacení kupní ceny.

Právní servis

Naše právní kancelář připravuje všechny typy požadovaných smluv (smlouva o smlouvě budoucí kupní, kupní smlouvy, nájemní smlouvy, dohody o převodu členských práv a povinností, smlouvy o úschově kupní ceny). Text smluv je vypracováván v součinnosti s úvěrovým specialistou, aby odpovídal požadavkům financujících ústavů. Návrhy těchto smluv jsou zasílány všem zúčasněným stranám ke konzultaci. V případě přání klienta zajistíme notářskou úschovu v rámci servisu naší RK. Spolupracujeme s několikama notářskými kanceláři v Brně.

Právní služby pro naše klienty zajišťuje vždy renomovaná advokátní kancelář, která se specializuje na právo v oblasti nemovitostí a developerských projektů.

Bezpečný prodej

Spočívá zejména v tom, že po celou dobu kontorlujeme průběh obchodního případu včetně prověření všech listin spojených s prodejem nemovitostí a zabezpečení úschovy kupní ceny, vkladu do katastru nemovitostí. Za zrealizovaný, jej povazujeme až v momentě, kdy na listu vlastnictví je zapsán nový vlastník a prodavající má zaplacenu celou kupní cenu.

Komplexní služby

Kromě výše specifikovaných realitních, právních a finančních služeb, které jsou poskytovány prodávajícím zdarma, zajištujeme pro svoje klienty přepis energií a ukončení stávajících odběrů,stěhovací služby, stavební úpravy, případně služby bytového architekta.

Znalecký posudek pro zaplacení daně z převodu nemovitosti zabezpečujeme prodávajícím zdarma.

Zajistíme vyhotovení energerického štítku budovy.